Семеринги

Семеринг

Семерингите представляват радиалните уплътнения, които най-често се използват за уплътнение на въртящи се елементи, като валове.

История на семеринга

Терминът “семеринг” произлиза от името на австрийския инженер Уолтър Симер, който е работил за Фройденберг. Първата разработка на семеринг е от 1929 г. в Куфщайн Тирол Австрия. По това време, първите семеринги се състоят от кожа и метал.

Семеринг 1

Семеринг – купете от нас

Появата на съвременните еластомери заменя органичната тъкан при производството на семеринги. Правят се и нововъведения във индустрията, като се добавя пружина, която спомага за компенсиране износването и промените в еластомерния материал на семеринга. Разбира се, с оглед технологичния напредък и специфичните нужди на потребителите и на индустрията, семерингите непрекъснато биват подобрявани.

Любопитно е, че тъй като в началото за изработка на семеринги е била използвана необработена кожа като уплътнителен елемент, голяма част от компаниите, които първи са започнали да произвеждат семеринги, първоначално са били фирми, занимаващи се с обработка на кожа или друг тип дейности в областта на кожарската индустрия.

Избор и приложение на семеринги

Семерингите се използват за уплътняване на отвора между въртящ се и неподвижен компонент или между два компонента при относително движение.

Основните функции на семерингите включват:

 • Задръжане на смазката
 • Изключване на замърсителите
 • Отделете два различни компонента
 • Уплътнение под налягане

За да бъдат ефективни, семерингите трябва да работят с минимално триене и износване, дори при неблагоприятни работни условия. За да отговорят на изискванията на различни приложения и условия на работа, уплътненията на индустриалния вал за въртящи се компоненти на машината се произвеждат с много различни конструкции, материали и форми. Всеки от тези комбинации от дизайн и материал има специфични свойства, което ги прави подходящи за конкретно приложение.

При използването на семеринги, трябва да се знае, че при работата им няколко фактора влияят едновременно върху системата за запечатване и производителността на уплътнението. Затова, при избор на семеринг, трябва да съобразите всички стойности, които са поместени в графики и таблици, според нужното практическо приложение на семеринга.

Най-често видовете употреба на семерингите включват:

 • семеринги за подпори,
 • семеринги на хидравлични помпи,
 • семеринги за о̀си,
 • семеринги за кормилно управление,
 • семеринги за клапани.
Семеринг 2

Семеринг – всички видове на едно място

Семерингите могат да работят и с дясна, и с лява посока на въртене, според конкретното изискване на приложението им. Разбира се, движението може да бъде и ограничено само в една посока, като за яснота, това е обозначено в наименованието на семеринга, чрез съотвеното означение – за дясна посока на движение на семеринга се използва голяма латинска буква “ер” (R = right), а за лява посока на движение – голяма латинска буква “ел” (L = left). Тези означения са посочени след информацията за формата и размера на семеринга.

Предимства на семерингите

Семерингите, които можете да намерите при нас се отличават със следните предимства:

 • Висока функционална надеждност: семерингите минимизират времето на престой и гарантират надеждност при работа.
 • Дълъг експлоатационен живот – дългият живот на семерингите увеличава и оперативната ефективност на вашите съоръжения и оборудване, а заедно с това ви дава по-голяма сигурност на инвестицията.
 • Лесен монтаж: семерингите могат да бъдат монтирани бързо, като по този начин ви спестяват време и намаляват разходите.

Материали за изработка на уплътнителни устни на семеринги

В допълнение към своя дизайн, материалът на уплътняващата устна на семеринга може да окаже значително влияние върху производителността и надеждността на уплътнението. Затова при производството на семеринги се използват различни материали за изработката на уплътняващи устни, като по този начин могат да бъдат задоволени нуждите на различни приложения.

Семеринг 3

Семеринг – високо качество

Уплътнителните устни на семерингите обикновено са изработени от еластомерни материали. Термопластиците като политетрафлуоретилен (PTFE) обаче придобиват все по-голямо значение при изработката на семеринги. PTFE се използва главно за специални семеринг уплътнения, предназначени за конкретни приложения, когато се изисква подобрена термична или химическа устойчивост.

За идентификация на материала, от който е изработен семеринга, се използва код, който може да бъде проверен в информационна таблица. За уплътнения, произведени от комбинация от материали, се използва комбинация от кодове, която посочва всички включени материали, които съдържа семеринга.

Подобрения на семерингите

Семерингите намират широко приложение в много различни сфери на промишлеността, както и в автомобилния сектор. Постиженията в сферата на семерингите като радиални уплътнителни пръстени за валове се основава на знания и подобрения, които са резултат от дългогодишен опит и прилагане на нововъведения. Семерингите непрекъснато биват допълнително усъвършенствани, с помощта на най-новите технологични разработки, като по този начин те стават все по-надеждни, функционални, гъвкави и издръжливи на механично напрежение.

Въпреки че семерингите изглежда не са се променили много с времето, както вече стана дума, технологията се променя, което води до промени и в семерингите, за да бъдат “в крак с времето”. Експертите продължават да внасят тестват нови разработки за по-добра работа на семерингите, например подобрения в профилите на уплътнителните жлебове. Това дава възможност да за допълнително оптимизиране на надеждността на семеринга, както и по-добра функционалност, подходяща за широк спектър от приложения. Подобренията на семерингите включват нови дизайн, оптимизирани за издръжливост на триене, което спомага за намаляване на разхода на гориво и води до намаляване на емисиите на CO2.

Съвременни изисквания при изработката на семеринги

На пазара се предлага богат избор на семеринги, отговарящи на най-различни изисквания и технологични приложения. Гамата семеринги се разширява допълнително и чрез създаване на комбинации с други компоненти и добавяне на нови функции.

В днешно време, изискванията към семерингите са да бъдат адаптирани за работа в различни, понякога екстремни условия, както и за постигане на работа без триене.

За да отговорят на съвременното търсене, при изработката на семеринги, трябва да се вземат предвид следните параметри на тяхната работа:

 • диаметър и скорост на въртене на вала;
 • температура;
 • налягане;
 • натрупване на замърсявания от външната среда;
 • замърсявания, вследствие на монтажа, преди запечатване на семеринга
 • средства, които трябва да бъдат запечатан семеринга (смазочно масло или грес, други течности, пастообразни или газообразни среди и други).

В днешно време семерингите могат да бъдат адаптирани към всякакви условия на труд и да бъдат произведени така, че да отговарят на всякакви изисквания към горепосочените всички параметри на работа, като по този начин могат да намерят приложение в различни области на работа. Можете да намерите повече информация в нашия продуктов каталог.

Съхранение и поддръжка на семеринги

Семеринг 4

Семеринг – разгледайте и харесайте!

Инструкциите за съхранение и почистване на уплътнения са валидни за естествени и синтетични еластомерни материали и са в съответствие с ISO 2230 и DIN 7716. Инструкциите за съхранение, посочени в DIN 7716, са валидни за дългосрочно съхранение.

Неблагоприятните условия на съхранение и неправилното боравене могат да променят физическите свойства на семерингите, изработени от естествен или синтетичен каучук. Това може да доведе до втвърдяване или омекване, трайна деформация, лющене или напукване, което може да резултира в съкратен експлоатационен живот или дори да направи семерингите напълно безполезни. Неблагоориятно въздействие върху семерингите може да има въздействието на кислород, озон, топлина, светлина, влага или разтворители. Когато се съхраняват правилно, семерингите обикновено запазват свойствата си в продължение на няколко години.

В случай, че е необходимо почистване, семерингите трябва да се почистват с топла сапунена вода, която не надвишава 30°C, и да се подсушават на въздух при стайна температура.

При почистването на семерингите не трябва да се използват разтворители като трихлоретилен, тетрахлорид или въглеводороди, нито предмети с остри ръбове, телени четки, шкурка или шкурка. Семерингите, изработени от комбинации от еластомер и/или метал могат да бъдат почистени с помощта на 1:10 смес от глицерин и алкохол.

Семеринг
История на семеринга
Избор и приложение на семеринги
Предимства на семерингите
Материали за изработка на уплътнителни устни на семеринги
Подобрения на семерингите
Съвременни изисквания при изработката на семеринги
Съхранение и поддръжка на семеринги

Показване на единичен резултат