О-пръстени

О-пръстени

О-пръстените са механично уплътнение. Те представляват верига от еластомер с кръгло напречно сечение. О-пръстените са проектирани, за да бъдат поставени в жлеб между две или повече части, които притискат О-пръстените, като по този начин се създава уплътнение. О-пръстените обикновено са кръгли или овални, но за според целите могат да се използват и други форми като квадрати, X-образни О-пръстени и други.

О-пръстените могат да бъдат изработени чрез екструзия, леене под налягане, формоване под налягане, пресоване.

Приложения на О-пръстените

О пръстени 1

О пръстени – разгледайте цялата гама продукти

О-пръстените се използват както в статични, така и в динамични сглобки, като във втория случай трябва да е налице само относително движение между частите и О-пръстените.

Пример за динамични приложения на О-пръстените въртящи се валове на помпи и бутала на хидравличен цилиндър. Към статичните приложения на О-пръстените могат да спомене използването им за уплътняване от течности или газове, което може да се извърши по три начина:

  • О-пръстените уплътняват напълно, така че да няма никакви луфтове;
  • О-пръстените са направени от вулканизиран твърд материал и твърд, който не пропуска течността или газа;
  • материалът на О-пръстените е устойчив на разграждане от течността или газа.

О-пръстените са едни от най-често използваните уплътнения, като най-често се използват в машинното проектиране и машиностроенето, тъй като имат ниска цена, лесни са за изработка, надеждни са и имат минимални изисквания към монтажа. О-пръстените са тествани и надеждни при уплътнение на налягане до 5000 psi (35 мегапаскала), но максималното препоръчително налягане, за което може да се използват О-пръстените зависи от техния материал, твърдостта на уплътнението и наличието на луфтове.

Сфери на приложение на О-пръстени

О-пръстените се използват в различни сфери, които ще разгледаме накратко по-долу:

  • О-пръстени, използвани в транспорта – използват се при производство на леки автомобили, тежкотоварни камиони и за аерокосмически устройства, където тежките условия изискват висока производителност. Химичната експозиция, екстремните температури и вибрациите са фактори, които влияят на избора на материалите, от които са изработени О-пръстените при тези приложения
  • О-пръстени, използвани в медицината – обикновено се използват в спринцовки и помпи.
  • О-пръстени, използвани при работа с нефт, газ и в промишлеността – използват се във вентилите, газовите помпи, фитингите, дозаторите и резервоарите за съхранение. Материалът и начинът на монтаж се съобразяват с изисквания за издръжливост на екстремни температури, вредни химикали и висока компресия.
  • О-пръстени, използвани в електрониката – при тези приложения изискванията са свързани със защитата от прах в потребителската електроника, затова O-пръстените трябва да са произведени в чиста среда.
  • О-пръстени, използвани в хранително-вкусовата промишленост.

Видове монтаж на О-пръстените

О пръстени 2

О пръстени – най-добрите оферти са при нас!

О-пръстените имат широка употреба, която включва базов монтаж за различни цели, но имат и по-специфични приложения, например във вакуум и при висока температура. По-долу ще ги разгледаме накратко.

Монтаж на О-пръстени чрез контактни точки

При този тип монтаж на O-пръстените се изисква твърда механична връзка, която резултира в предсказуема деформация на O-пръстените. Това води до изчислено механично напрежение на контактните повърхности на О-пръстените. Когато налягането на съдържащата се течност не превишава контактното напрежение на О-пръстените, няма опасност от изтичане.

Уплътнението се проектира така, че да има точков контакт между О-пръстените и уплътняващите повърхности. Това позволява високо локално напрежение, което издържа на високо налягане, без да се превишава границата на натоварване на тялото на О-пръстените.

Вакуумен монтаж на О-пръстените

При вакуумните приложения пропускливостта на материала прави неизползваем подходът с контактни точки. Вместо това се използват по-високи монтажни сили и плътно покритие на О-пръстените по целия жлеб. Като допълнение, се използват и кръгли О-пръстени, чиято функция е предпазване от прекомерна деформация.

Системите, работещи с висок вакуум (под 10−9 тора), използват медни или никелови O-пръстени. При потапяне в течен азот се използват О-пръстени от индий, тъй като каучукът става твърд и крехък при ниски температури.

Монтаж на О-пръстени при висока температура

При някои приложения с висока температура O-пръстените може да се наложи да бъдат монтирани по тангенциално компресирано метод, за да се компенсира ефектът на Гоу-Джаул.

Материали за изработка на О-пръстени

О пръстени 3

О пръстени – доверете се на нашите продукти

Изборът на материали за изработка на О-пръстени зависи от химическата съвместимост, температурата на нанасяне, налягането на уплътнението, изискванията за смазване и твърдост на материала, размера и цената.

Има голям набор от материали, които се използват за направа на О-пръстени. Сред тях най-голям дял има групата на термореактивните синтетични каучуци. За по-специални приложения се използват и О-пръстени, изработени от термопласти.

О-пръстени, изработени от термореактивни синтетични каучуци

Сред синтетичните каучуци, използвани за изработка на О-пръстени, са бутадиенов каучук, хлоросулфонов полиетилен, епихлорохидринов каучук, етиленпропилендиенов мономер, етиленпропиленов каучук, флуороеластомер, нитрилен каучук.

От тях най-често използван за О-пръстени е нитрилният каучук, поради добрите му механични свойства, устойчивост на смазочни материали и греси и относително ниска цена.  О-пръстените от този материал са устойчиви на минерални масла и смазки, голяма част от хидравличните течности, алифатни въглеводороди, силиконови масла и греси и вода до около 80° C. Ниска е устойчивостта на ароматни и хлорирани въглеводороди, горива с високо съдържание на ароматни вещества, полярни разтворители, спирачни течности на основата на гликол и незапалими хидравлични течности, както и на озон, атмосферни влияния и стареене.

В зависимост от съдържанието на акрилонитрил в нитрилният каучук, О-пръстените могат да имат добра гъвкавост при ниски температури, но ограничена устойчивост на масла и горива (при ниско съдържание). С увеличаването му, се намалява гъвкавостта при ниска температура, но се подобрява устойчивостта към масла и горива. Ако материалът се пречисти с пероксид се подобряват физичните и термичните свойства на О-пръстените, както и химическата им устойчивост. Стандартните марки на NBR са типично

О-пръстени, изработени от термопласти

Използват и термопласти като стирол от термопластичен еластомер, термопластичен полиолефин, термопластичен полиуретанов полиетер (полиестер), разтопяема гума, термопластичен вулканизат и други.

О пръстени 4

О пръстени – поръчайте през сайта ни!

От термопластите много популярни за изработка на О-пръстени са полиуретаните, заради техните добри механични свойства, сред които висока устойчивост на абразия, износване, екструзия и разкъсване, както и висока якост на опън. О-пръстените, изработени от полиуретани са устойчиви на стареене и озон, минерални масла и греси, силиконови масла и греси, някои незапалими хидравлични течности, вода до 50° C и алифатни въглеводороди.

Размери на О-пръстените

О-пръстените се предлагат в различни стандартизирани размери, както в метрични единици, така и инчове. Размерите се определят от вътрешния диаметър и диаметъра на напречното сечение (дебелината на О-пръстените).

В САЩ най-често срещаните стандартни размери са по спецификация SAE AS568C (например AS568-214). ISO 3601-1: 2012 дефинира най-често използваните стандартни размери в световен мащаб, както в инчове, така и метрични. Великобритания също има свои стандартизирани размери, известни като BS, обикновено вариращи от BS001 до BS932. Има и други спецификации за размера на О-пръстените, но гореописаните са най-често приложими.

О-пръстени
Приложения на О-пръстените
Видове монтаж на О-пръстените
Материали за изработка на О-пръстени
Размери на О-пръстените

Показване на единичен резултат